Geert Wilders: De islam is erger dan het nazisme

screen-shot-2017-02-14-at-09-47-28-1132x601

De islam is erger dan het nazisme, die uitspraak deed Geert Wilders in een interview met WNL. Over deze uitspraak valt natuurlijk veel te zeggen en te schrijven. Als je kijkt naar de geschiedenis van de islam, kun je inderdaad de conclusie trekken dat de islam zich heeft gevestigd via overheersing. Zo kennen we de oorlogen tussen de Arabieren en de christelijke Byzantijnen. In 711 staken de moslims onder leiding van Tariq ibn Zijad de Straat van Gibraltar over. In 732 de nederlaag bij de slag bij de Poitiers. De slag die bekend staat als de grootste veldslag tussen het christendom en de islam. Deze geschiedenis is redelijk bekend. Maar er zijn ook dingen die minder bekend zijn zoals Muhammad ibn al-Qasim die de Pakistaanse provincies Sindh en het zuiden van Punjab veroverde en meedogenloos optrad als tijdens een invasie verzet geboden werd. Gewapende mannen werden gedood en hun vrouwelijke familieleden tot slaaf gemaakt.

Maar ik ga niet de hele islamitische geschiedenis samenvatten. Ik ga het eens over een andere boeg gooien. En dat is de vergelijking analyseren. Het voorbeeld met het nazisme is een opmerkelijke keuze. Wilders is een van de rechts populistische politici de gerund worden uit het zionistische kamp(zie hier). In dit kader is het belangrijk om te onthouden dat het zionisme destijds een belangrijke rol spelde in het nazisme. Om dit verder toe te lichten moet je terug gaan in de geschiedenis van het nazisme. Nog belangrijker is te kijken naar de geschiedenis van het zionisme.

Op het Eerste Zionistische Wereldcongres in Basel, Zwitserland voorgezeten door theodor herzl (leider van het zionisme) werd het startsein van een zionistische agenda. Namelijk de annexatie van Palestina.

Op z’n minst kan ik zonder aarzeling stellen dat de eerste wereldoorlog het zionisme niet slecht uit kwam. Dit heeft alles te maken met de beruchte Balfour-verklaring In de verklaring werd het standpunt uiteengezet waarover het Brits kabinet een akkoord had bereikt tijdens zijn vergadering van 31 oktober 1917. Dit standpunt hield in dat Groot-Brittannië de zionistische plannen voor een Joods nationaal tehuis in Palestina ondersteunde. Sindsdien nam Engeland ook deel aan de zionistische plannen. 

Goed, we gaan kijken wat er voor de eerst wereldoorlog speelde. Herzl trachtte internationaal steun te verwerven voor zijn zionistische beweging. De Duitse keizer Wilhelm II (bepaald geen filosemiet) was aanvankelijk wel voor het idee van een Joodse staat in Palestina te porren – enerzijds om “die Juden los zu werden” (= “de Joden kwijt te raken”), anderzijds om op die manier de Duitse invloed in het Midden-Oosten te vergroten. In 1898, tijdens de reis van Wilhelm II naar Palestina, ontmoetten beide mannen elkaar daadwerkelijk voor overleg (driemaal).

Bron: wikipedia

Van zijn aanvankelijke welwillendheid bleef echter niets over toen bleek dat sultan Abdülhamit II geen grond beschikbaar wilde stellen voor Herzls idee. En daar lag precies het probleem. Het was dus van groot belang dat het Ottomaanse rijk uit een zal vallen. Herzl wist ook hoe het systeem in elkaar zat. Oostrijk, Duitsland en het Ottomaanse rijk waren bondgenoten op het gebied van handel, ook hadden ze gemeen dat hun besturingsvorm een monarchie is. De trigger in de eerste wereldoorlog is de moord op Franz Ferdinand. Sindsdien is er een kettingreactie in gang gekomen waardoor de zionisten hun zin kregen. Lees: Balfour-verklaring . Het is ook geen toeval dat het Ottomaanse rijk na de eerste wereldoorlog mandaatgebieden werden van Frankrijk en Engeland. Nadat de Britten Palestina als mandaatgebied hadden was het tijd voor de volgende stap in het complot namelijk “De Joodse immigratie”. Zoals al eerder gezegd zat Engeland in het complot door de Balfour-verklaring en was het nu tijd voor “De Joodse immigratie”.

De Joodse immigratie naar het Britse mandaatgebied Palestina leidde tot gewelddadige protesten van de Arabische bevolking. In 1920 vielen Arabische Palestijnen tijdens het islamitische Nebi Musa-feest de Joodse bevolking in Jeruzalem aan. Hierbij vielen 5 doden en 211 gewonden. Bij tussenkomst van Britse troepen werden 4 Arabieren gedood en 21 gewond. Bron: wikipedia

Als reactie hierop werd Hagana opgericht. Hagana was een zionistisch-Joodse paramilitaire organisatie, opgericht met als doel het gewapenderhand “verdedigen” van de Joodse gemeenschap in Palestina. Tegenstanders van het zionisme werden door Hagana vermoord. In 1924 werd in Jeruzalem op last van Ben-Zvi de Nederlandse schrijver Jacob Israël de Haan vermoord, die zich een uitdrukkelijke voorstander had betoond van een staat waarin Joden en Arabieren als gelijken zouden leven. Dat deze moord door de Haganah was uitgevoerd was echter aanvankelijk niet algemeen bekend. Bron: wikipedia

Het nazisme

Na Hitlers machtsovername van 1933 in Duitsland nam de Joodse immigratie zeer sterk toe. Maar hier is een hoop aan voorafgegaan. Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam wilde Hitler zijn macht uitbouwen. De aanvankelijk nog vrij wankele, machtspositie van de nazi’s moest uitgehouwen worden. Dit gebeurde met de beruchte Rijksdagbrand. Hitler vaardigde naar aanleiding van de brand echter noodwetgeving uit die hem uitgebreide bevoegdheden gaf “om de orde te herstellen”. Hierdoor kwam het nazi-regime op gang. We gaan verder naar de Machtigingswet van 1933: Voor meer informatie: Klik hier. De nieuwe grondwet in Duitsland was een feit. Hitler die altijd ook voor zijn machtsovername altijd een anti-joodse politiek voerde en destijds Duitsland had verandert in dictatuur verklaarde de zionisten Hitler de oorlog in 1933 al. Dit deden ze via grootschalige boycot.

the-bizarre-story-of-kristallnacht-631-judea-declares-war-daily-express-evening-edition

Dit kwam door de Machtigingswet van 1933. Als je goed kijkt zie je dat dit krantenartikel van 24 maart 1933 is. Nog een bewijs dat dit klopt is het dagboek van Joseph Goebbels waar hij op pagina 316 schrijft: “Ze hebben dit lot zelf gewild, daarom zijn ze deze oorlog begonnen”. Er ontstond dus destijds een wrijving tussen het zionisme en het nazisme.

Op 1 april zette Hitler de tegenactie in. De NSDAP houdt een grootschalige boycot tegen Joodse winkels, dokters en advocaten. Op Duitse middelbare en hogere scholen wordt een numerus clausus tegen Joden ingesteld (er mogen niet meer dan een evenredig aantal Joodse studenten inschrijven). Hetzelfde geldt voor de beroepen van advocaat en dokter. Alle provincieregeringen in Duitsland krijgen dictatoriale volmachten vergelijkbaar met die van de nationale regering. Alle parlementen worden ontbonden, en vervangen door parlementen met dezelfde verhouding als de Rijksdag, waarbij de door de KPD gewonnen zetels niet meetellen. Dit waren de emmer maatregelen tegen “het Jodenprobleem”. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/April_1933

De islam en het zionisme

Terug naar vandaag de dag. Vandaag de dag in Europa zie ik een verglijkbaar proces als destijds met de nazisme. In Europa zien we een proces waar een verschuiving plaats vind naar rechts populisme. 2017 is een verkiezingsjaar, bij ons in Nederland, in Frankrijk. Overal doen de rechts populisten het goed. Ook in Turkije zien we interessante processen. Op 16 april organiseert de Turkse overheid een referendum over de invoering van een presidentieel systeem in Turkije. Dit systeem zorgt voor meer macht en meer bevoegdheden voor president Erdogan. Maar dit is niet zomaar een referendum. Dit referendum is beslissend voor de hele wereld. Dit is het laatste middel om de steeds verder oprukkende macht van Erdogan te stoppen en om de zorgelijke ontwikkelingen die zich nu voordoen in Turkije te stoppen. Analyseren we de zaak goed, zien we een vergelijkbaar proces als in nazi Duitsland onder Hitler. De coup van 15 juli kun je vergelijken met de Reichstag brand in 1933. Vandaag de dag is de Reichstag brand nog steeds voer voor speculatie of de nazi’s de brand niet zelf in scene hebben gezet. De Reichstag brand gaf Adolf Hitler alle dictatoriale macht in Duitsland. In Turkije na de staatgreep op 15 juli glijd het land af naar een dictatuur. Waarin Erdogan alle macht naar zich toetrekt. Vele mensen hebben hun twijfels over de coup. De theorie dat Erdogan de coup zelf in scene heeft gezet is inmiddels een bekende theorie. Al eerder toonde ik aan dat Turkije wel vaker een aanslag in scene zet. De staatgreep op 15 juli is het verlengde daarvan.

Als we terug gaan in de geschiedenis en we kijken wat Hitler deed na de Reichstag brand zien we dezelfde gelijkenissen die we nu bij Erdogan zien. De lastige oppositie word onderdrukt om zo de weg vrij te maken naar nog meer macht via een referendum. In 1934 schreef Hitler een referendum uit nadat de laatste machtspion Paul Von Hindenburg  was overleden. In het referendum werd de vraag gesteld of het Duitse volk er mee eens was dat Hitler van bondskanselier president werd. 88,1% zij ja. Vanaf dat moment zat Adolf Hitler stevig in het zadel.

De vergelijk met Hitler is helemaal niet zo gek aangezien Erdogan zelf verwees naar het bestuurlijk systeem van Adolf Hitler als voorbeeld voor zijn presidentieel systeem.

Momenteel zit Erdogan flink te sleutelen aan het militaire apparaat. Zo zijn Erdogan (zie hier): “De externe afhankelijkheid van ons land in de defensie-industrie wordt ieder jaar kleiner. We hebben onze externe afhankelijkheidsratio teruggebracht van ongeveer 80 procent in 2002 tot ongeveer 40 procent nu. Ons doel is om onze buitenlandse afhankelijkheid in de defensie-industrie in 2023 compleet te hebben doen verdwijnen. We zullen niet alleen voldoen aan onze eigen behoeften, we zullen de belangrijkste ondersteuner en leverancier worden van alle vriendschappelijke en broederlijke landen. Onze defensie-industrie, die vorig jaar 5 miljard dollar aan productie en 1,6 miljard dollar aan export bereikte, zet zijn vooruitgang in de richting van deze doelstelling. Tegen het einde van het jaar zal onze defensie-industrie, werken met een budget van 31 miljard dollar waarvan 1 miljard aan onderzoek en ontwikkelingen wordt uitgegeven. Wij streven ernaar om deze cijfers te laten groeien; dit parallel met de eigen productie. Natuurlijk zullen we ook samenwerkingsverbanden zoeken in internationale verdragen, met name in high-tech problematiek, maar in ieder geval moeten we zelfvoorzienend zijn geworden op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, productie, testen en modernisering.

Deze modernisering zal vermoedelijk nog jaren duren, omdat het militair apparaat  nog moet groeien en moderniseren, maar de eerste voorbereidingen worden nu al getroffen. Dit is nog niet eens het schokkendste, Erdogan riep de islamitische wereld op om samen te werken en solidair met elkaar te zijn.

Plaats dit proces in het plaatje wat nu in Europa gebeurt, de verschuiving naar het rechts populisme wat gerund wordt door het zionisme (zie hier). Plaats dit in het kader wat onze Geert Wilders zij over Erdogan en Turkije.

Mijn voorstelling is dat in de komende jaren er in Europa een verschuiving plaats vind naar rechts populisme wat gerund word door het zionisme (zie hier). In de komende jaren er zal Turkije steeds meer een dictatoriale supermacht veranderen wat onafhankelijk is van wie dan ook en z’n eigen militair apparaat beheert. De rechts populistische zionisten zullen kritisch naar Turkije kijken en Turkije zoveel mogelijk in een isolement zetten. Vandaag de dag is al bekend dat de bevolking in Turkije erg antisemitisch. Maar liefst, zo blijkt uit onderzoek, is 60% van de Turken antisemitisch. Het westen wordt onder de rechts populistische zionisten anti islamitisch. Turkije onder Erdogan wordt antisemitisch en antizionistisch. De verhoudingen worden op scherp gezet. De vlam kan dus snel in de pan slaan bij het kleinste conflict. Om een voorbeeld te geven de gasboringen op Cyprus. Dit zou al een rede voor Turkije kunnen zijn om Griekenland binnen te vallen. Al met al kun je de conclusie trekken dat al deze processen uitmonden in een derde wereldoorlog. Mij doet dit erg denken aan een complottheorie. Iets waar verschillende complotdenkers al voor gewaarschuwd hebben namelijk: de agenda van Albert Pike om via 3 wereldoorlogen een dictatoriale wereldregering op te zetten met een 1 leger, 1 munteenheid en 1 religie.

De Eerste Wereldoorlog moet worden geschapen zodat de Illuminati een einde brengen aan de macht van de Tsaren in Rusland en het land atheïstisch communistisch te maken. De verschillen tussen de Britse en de Germaanse rijken zullen worden aangewakkerd door de agenten van de Illuminati en zullen worden gebruikt om deze oorlog te bouwen. Aan het einde van de oorlog wordt het communisme opgebouwd en gebruikt om regeringen te vernietigen en om de religies verzwakken.

De Tweede Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de verschillen tussen de fascisten en de politieke zionisten. Deze oorlog moet worden geïmplementeerd om het nazisme te vernietigen en er voor te zorgen dat het politieke zionisme sterk genoeg is om een soevereine staat Israël te stichten in Palestina. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet internationale communisme zich sterk genoeg ontwikkelen als tegenwicht op het christendom, tot de tijd dat we deze verschillen kunnen benutten voor de finale sociale catastrofe.

De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd (door agenten van de “Illuminatie”) middels een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De oorlog moet worden gevoerd op een zodanige wijze dat de islam (de moslim Arabische wereld) en het politieke zionisme (de Staat Israël) wederzijds elkaar vernietigen. De landen die zich aansluiten bij dit conflict zullen meegezogen worden in volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting. We laten de nihilisten en de atheïsten er op los en wij zullen een enorme sociale ramp uitlokken. We zullen in de wereld het atheïsme en nihilisme loslaten. We zullen de horror ervan laten zien. Ze zijn de oorzaak van beestachtigheid onder mensen. Dan zal het volk overal moeten vechten tegen de minderheid, men zal de atheïstische revolutionairen uitroeien en daarmee de vernietigers van beschaving wegvagen. De meerderheid van de mensen zal teleurgesteld zijn in het christendom. Hun geest zal geen richting of kompas kennen. Ze zullen verlangen naar een ideaal. Ze zullen hun adoratie ergens op willen richten. Uiteindelijk zal aan het publiek het ware Licht van Lucifer worden getoond. De manifestatie van Lucifer zal volgen op de destructie van het christendom en het atheïsme, die beiden in een klap zullen zijn uitgeroeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s